Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

07/11/12
Informujemy o cyklu posiedzeń naukowych, organizowanych w ramach działalności Polskieg Towarzystwa Wirusologicznego (PTW) przez Zakład Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) w Warszawie,  na których przedstawione zostaną wykłady dotyczące różnych aspektów wirusologii.
Posiedzenia będą odbywać się w Auli NIZP-PZH (Warszawa, Chocimska 24, Budynek C, III piętro) o godz. 14:00.
 

Grafik posiedzeń naukowych w roku akademickim 2012/2013

 

Data

Wykładowca

Tytuł wykładu

15-11-2012

Dr hab. Bogumiła Litwińska, prof. NIZP-PZH Zakład Wirusologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH

Szczepionki i ruchy antyszczepionkowe

20-12-2012

Prof. dr hab. Włodzimierz Zagórski-Ostoja

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Szczepionki przeciwko ptasiej grypie

17-01-2013

Dr Tomasz Dzieciątkowski

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej WUM

Ludzki herpeswirus typu 7 (HHV-7) - niewinny winowajca?

21-02-2013

Dr hab. Marcin Bańbura, prof. SGGW

Mgr Anna Słońska

Zakład Wirusologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW

Wpływ zakażenia końskim herpeswirusem typu 1 (EHV-1) na strukturę cytoszkieletu mysich neuronów - badania modelowe in vitro

21-03-2013

Prof. dr hab. Marek Szyndel

Katedra Fitopatologii, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW

Sposoby przenoszenia wirusów roślin – rola i znaczenie w rozwoju epifitoz

18-04-2013

Dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska Genomed

Infekcje wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) – leczenie jedną pigułką ?

16-05-2013

Dr hab. Piotr Grabarczyk, prof. IHiT

Zakład Wirusologii, IHiT

Ocena aktualnego bezpieczeństwa przetoczeń krwi z perspektywy wirusologa

20-06-2013

Prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Zakład Wirusologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Rola bakteriofagów w wirulencji bakterii

 

Cykl posiedzeń naukowych PTW