Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

16/10/16

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „International Forum on Tuberculosis in Central and Eastern Europe” organizowanej przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów i współorganizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
«International Forum on Tuberculosis in Central and Eastern Europe» to pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona ściśle problematyce gruźlicy organizowana w Polsce. Projekt konferencji odbiega koncepcyjnie i formułą organizacyjną od tradycyjnej konferencji referatowo-plakatowej. Wydarzenie to ma być przede wszystkim spotkaniem z najważniejszymi specjalistami w zakresie badań nad gruźlicą w Europie Środkowo-Wschodniej, platformą dla przedstawienia stanu i perspektyw badań w obszarze gruźlicy szerszemu, pozaspecjalistycznemu audytorium, a w końcu forum do dyskusji o potrzebie ścisłej współpracy między krajami regionu na rzecz walki z gruźlicą oraz możliwościach zinstytucjonalizowania tej współpracy.
Konferencja odbędzie się w dniu 5. listopada 2016 roku w auli A+B budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury 101.
Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej: www.itf.org.pl.

Konferencja „International Forum on Tuberculosis in Central and Eastern Europe”