Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

PTW w służbie Wirusologii

 

Wirusologia jako nauka posiada własną historię, własne metody badawcze oraz  specjalistów.  Jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną naukową. W obliczu pojawiających się nowych chorób o etiologii wirusowej i diagnostyki już istniejących, rozwój tej dyscypliny jest konieczny zarówno z punktu widzenia  bezpieczeństwa pojedynczego pacjenta,  jak również w aspekcie zdrowia publicznego. Oprócz badań podstawowych niezbędne są: odpowiednia profilaktyka (opracowywanie nowych szczepionek), rozwój nowych technologii diagnostycznych oraz badania nad nowymi lekami o działaniu przeciwwirusowym (z uwagi m.in. na selekcję szczepów opornych).

W celu realizacji zadań statutowych Towarzystwo organizuje zjazdy, sympozja, konferencje naukowe. Współpracuje w tym zakresie z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.  Swą działalność opiera głównie na społecznej pracy swoich członków. Konferencja naukowa „II Lubelskie dni Wirusologiczne”  we wrześniu 2010 roku odbyła się już w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego.

W roku 2011 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne zostało wpisane na listę członków European Society for Virology  (Corporate Members of the ESV).