Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

SKŁADKI

 

Decyzją Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego,
wysokość składki członkowskiej ustalona została na kwotę 80 zł
(50 zł dla osób które nie ukończyły 30 r.ż.).

Składki prosimy wpłacać na konto: 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA,


84 1540 1144 2114 6407 3299 0001

Polskie Towarzystwo Wirusologiczne   
ul. Chodźki 1
20-093 Lublin