STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA WIRUSOLOGICZNEGO

 

Statut PTW to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Towarzystwa.

Jeżeli podzielasz zasady i cele statutowe Towarzystwa, interesujesz się wirusologią oraz wyrażasz chęć wstąpienia w poczet członków zwyczajnych PTW zapraszamy do zapoznania się z dokładnymi warunkami członkostwa.

 

STATUT  PTW

DOŁĄCZ DO NAS

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS