Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

08/12/10

Decyzją Walnego Zgromadzenia członków Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, wysokość składki członkowskiej ustalona została na kwotę 80 PLN (50 zł dla osób które nie ukończyły 30 r.ż.).

Składka członkowska