Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

08/04/13

POLSKIE TOWARZYSTWO MIKROBIOLOGICZNE ODDZIAŁ W LUBLINIE
 POLSKIE TOWARZYSTWO GENETYCZNE ODDZIAŁ  W LUBLINIE
KOMISJA BIOTECHNOLOGII ODDZIAŁ PAN W LUBLINIE
LUBELSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 
WYDZIAŁ II NAUK BIOLOGICZNYCH
POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE ODDZIAŁ W LUBLINIE
POLSKIE TOWARZYSTWO WIRUSOLOGICZNE

 zapraszają

 

do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym

 

dr Dariusz Wasyl

 

z Zakładu Mikrobiologii, Krajowego Laboratorium Referencyjnego Salmonellozy

Państwowego Instytutu Weterynaryjnego
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

 

wygłosi referat pod tytułem:

 

"Oporność na substancje antybakteryjne izolatów(Salmonella) pochodzących od zwierząt, żywności i z pasz"

 
Spotkanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 /środa/ o godzinie 1400 w sali audytoryjnej /151B-I piętro/ Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie
Spotkanie 10 kwietnia 2013r.