Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

11/01/16

Polskie Towarzystwo Mykologiczne
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie
Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie
Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk Biologicznych
Komisja Biotechnologii Oddział PAN w Lublinie
Polskie Towarzystwo Wirusologiczne
Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział w Lublinie
Polskie Towarzystwo Botaniczne

zapraszają

do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym

dr Grzegorz Janusz

z Zakładu Biochemii, UMCS

wygłosi referat pod tytułem:


"Techniki wysokoprzepustowe w analizie rozkładu drewna przez Cerrena unicolor"

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 (czwartek)
o godzinie 14.00, w sali 151B

Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS,
ul. Akademicka 19 w Lublinie.


Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

 

Spotkanie naukowe w dniu 14 stycznia 2016 r.