Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

31/03/17

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie

Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk Biologicznych

Polskie Towarzystwo Entomologiczne Oddział Lubelski

Komisja Biotechnologii Oddział PAN w Lublinie

Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Polskie towarzystwo Botaniczne

Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Zakład Biologii Molekularnej UMCS

 

zapraszają

 

do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym

 

dr hab. Anna Niedźwiecka

 

ze Środowiskowego Laboratorium Fizyki Biologicznej

Instytutu Fizyki PAN w Warszawie

 

wygłosi referat pt.:

Oddziaływania białko-ligand i białko-białko

w procesach regulacji ekspresji genów

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 31.03.2017 r. o godzinie 13.30

w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

ul. Akademicka 19 w Lublinie

Spotkanie naukowe w dniu 31.03.2017