Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

16/01/17

Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie

Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk Biologicznych

Komisja Biotechnologii Oddział PAN w Lublinie

Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych

Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS

 

zapraszają

 

do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym

 

Prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

 

wygłosi referat:

,,Izotiocyjaniany jako związki antybakteryjne: molekularne mechanizmy hamowania wzrostu komórek bakterii oraz kontroli ekspresji genów kodujących enterotoksyny”

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 17.01.2017 r. o godzinie 15.00 w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19 w Lublinie.

 

Po spotkaniu odbędzie się wybór Zarządu PTG Oddział w Lublinie.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.

Spotkanie w dniu 17 stycznia 2017 r.