Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

WAGA!

W dniu 20. 09.2017 (środa) odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków PTW

15.00 – 16.00 -  rejestracja członków PTW

16.00 – 19.00 – Walne zgromadzenie PTW

20.00 – Kolacja


 

IV LUBELSKIE DNI WIRUSOLOGICZNE

 

 

21.09.2017

CZWARTEK

8.00 – 9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.45

Uroczyste powitanie

Wykład inauguracyjny

10.00 – 10.30

Prof. dr Giorgio Palù

The President of the
European Society for Virology,
Università degli Studi di Padova, Włochy

New targets for antiviral research

SESJA I

Przewodniczący: Prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz, Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć

10.30 – 11.00

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster -Ciesielska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Physiological significance of the human virome

11.00 – 11.30

Dr Joanna Sztuba-Solińska

Auburn University, USA

Towards elucidating the relationship of viral RNAs structure and function

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 12.30

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć

Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Wczesne etapy zakażenia wirusowego: badania podstawowe vs. nowe strategie terapeutyczne

12.30 13.00

Dr Adrian Zagrajek

The Pirbright Institute, Wielka Brytania

Factors affecting the ability of insects to transmit arboviruses

13.00 – 13.30

Dr Łukasz Świątek

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Natural product-derived antivirals
– challenges and prospects

13.30 – 14.30

Przerwa obiadowa

SESJA II

Przewodniczący: Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, Prof. dr hab. Włodzimierz Gut

14.30 – 15.00

Prof. dr hab. Bogumiła Litwińska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Wirus Zika – realne zagrożenie czy wyolbrzymiony problem?

15.00 – 15.30

Dr Katarzyna Pancer

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Znaczenie szczepień przeciwko flawiwirusom dla diagnostyki zakażeń wywołanych przez wirusy należące do tej rodziny

15.30 – 15.45

Dr Katarzyna Zwolińska

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław

Aktywność przeciwwirusowa bakterii probiotycznych z rodzaju Lactobacillus
i Bifidobacterium

15.45 – 16.00

Dr Beata Orzechowska

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław

Odpowiedź immunologiczna na zakażenie onkolitycznym wirusem pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (vesicular stomatitis virus –VSV) w modelu ludzkich leukocytów krwi obwodowej ex vivo

16.00 – 16.15

Mgr Arleta Krzysztoszek

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Choroba dłoni, stóp i ust w Polsce – diagnostyka i czynniki etiologiczne

16.15 – 16.45

Prof. dr hab. Piotr Grabarczyk

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa

Wirus zapalenia wątroby typu E jako nowe wyzwanie diagnostyczne w Polsce

16.45 – 17.15

Przerwa kawowa

17.15 – 18.00

Sesja plakatowa

20.00

Bankiet

22.09.2017

PIĄTEK

SESJA III

Przewodniczący: Prof. dr hab. Edyta Paradowska, Prof. dr hab. Kazimierz Madaliński

9.00 – 9.30

Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Zmienność wirusów

9.30 – 10.00

Prof. dr hab. Edyta Paradowska

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, Łódź

Wpływ polimorfizmów receptorów Toll-podobnych na przebieg zakażenia wirusem cytomegalii

10.00 – 10.30

Dr Agnieszka Trzcińska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Zakażenia wrodzone CMV – niedostrzegany problem zdrowia publicznego

10.30 – 10.45

Imogena

Multiplex PCR w diagnostyce wirusów

10.45 – 11.15

Przerwa kawowa

SESJA IV

Przewodniczący: Dr Joanna Sztuba-Solińska, Dr Adrian Zagrajek

11.15 – 11.45

Prof. dr hab. Kazimierz Madaliński

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Biologia wirusa zapalenia wątroby C oraz rozpowszechnienie wirusa w Polsce
i w Europie

11.45 – 12.15

Prof. dr hab. Włodzimierz Gut

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Różyczka w Polsce – pozorna epidemia?

12.15 – 12.30

Dr Agnieszka Figas

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Charakterystyka szczepów wirusa HAV występujących w Polsce – badania wstępne

12.30 – 12.45

Mgr Agnieszka Ciąćka

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Charakterystyka molekularna polskich izolatów klinicznych i środowiskowych Coxsackie B5

12.45 – 14.00

Przerwa obiadowa

SESJA V

Przewodniczący: Prof. dr hab. Bogumiła Litwińska, Prof. dr hab. Mirosław Polak

14.00 – 14.15

Prof. dr hab. Mirosław Polak

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Monitoring gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w Polsce – od wykrycia pierwszego przypadku do uzyskania statusu kraju
o znikomym ryzyku wystąpienia choroby

14.15 – 14.30

Prof. dr hab. Magdalena Larska

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Nowe zagrożenie dla zwierząt gospodarskich ze strony patogenów przenoszonych przez stawonogi

– wirus Schmallenberg w Polsce

14.30 – 14.45

Dr Anna Orłowska

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Aktualna sytuacja epizootyczna wścieklizny w Polsce z analizą filogenetyczną krajowych szczepów lyssawirusów

14.45 – 15.00

Dr Anna Orłowska

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Status epizootyczny choroby niebieskiego języka w Polsce

15.00 – 15.15

Dr Ewelina Iwan

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Wykorzystanie metody izotermicznej amplifikacji DNA (loop-mediated isothermal amplification metod – LAMP)

do wczesnego wykrywania zakażeń BLV

u bydła

15.15 – 15.35

altona Diagnostics

altona Diagnostics and HEV
in Blood Donors

15.35 – 16.00

Przerwa kawowa

16.00 – 16.15

Dr hab. Mirosław Polak

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Zmienność wirusa biegunki bydła i choroby błon śluzowych w aspekcie diagnostyki
i profilaktyki choroby w zakażonych stadach bydła

16.15 – 16.30

Dr Wojciech Socha

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Występowanie oraz charakterystyka genetyczna izolatów EAV u koni huculskich w Polsce

16.30 – 16.45

Lek. wet. Karol Stasiak

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy

Herpeswirus koni typu 1 (EHV-1) – główna przyczyna poronień u klaczy w Polsce

16.45 – 17.00

Mgr Edyta Świętoń

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy   

 Wysoce zjadliwa grypa ptaków H5 w Polsce – charakterystyka genetyczna wybranych izolatów

17.00 – 17.30

Olympus

17.30 – 18.30

Sesja plakatowa

20.00

Kolacja

23.09.2017

SOBOTA

SESJA VI

Przewodniczący: Prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak, Prof. dr hab. Anna Kwaśniewska

9.00 – 9.30

Prof. dr hab. Anna Kwaśniewska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wpływ zakażeń bakteryjnych na rozwój nowotworów HPV zależnych

9.30 – 10.00

Dr Magdalena Wieczorek

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Charakterystyka enterowirusów krążących w populacji polskiej w latach 1995-2015,
na podstawie badań materiałów klinicznych i środowiskowych

10.00 – 10.15

Dr Anna Golke

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Wpływ zakażenia EHV-1 na ekspresję wybranych cytokin w pierwotnych hodowlach leukocytów końskich izolowanych od klaczy i ogierów

10.15 – 10.30

Dr Joanna Cymerys-Bulenda

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Hodowla pierwotna neuronów jako model in vitro do badania procesów neurodegeneracji zachodzących pod wpływem zakażenia ludzkim herpeswirusem typu 1 i 2 (HHV-1 i HHV-2)

10.30 – 10.45

Dr Anna Słońska-Zielonka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Zakażenie alfa-herpeswirusowe (HHV-1, EHV-1) pierwotnych hodowli astrocytów myszy – badania wstępne in vitro

10.45 – 11.00

Mgr Marcin Chodkowski

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

Zaburzenia dynamiki sieci mitochondrialnej w ludzkich keratynocytach podczas produktywnego zakażenia HHV-1 i HHV-2

11.00 – 11.15

Agnieszka Wójtowicz

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kleszczowe zapalenie mózgu – zagrożenie XXI wieku

11.15 – 11.30

Paulina Stefaniuk

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Niepożądane odczyny poszczepienne
w Polsce w latach 2006-2015 – analiza epidemiologiczna

11.30 – 11.45

Robert Ściślak

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

DAAs – innowacyjne i kosztowane leczenie zakażenia HCV

12.00

Zakończenie