Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

16/03/21

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, na którym dr Karol Ruszel z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Katedra Genetyki Medycznej, Zakład Genetyki Klinicznej) wygłosi referat zatytułowany ”Sekwencjonowanie następnej generacji na przykładzie analizy mikroRNA.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 marca (czwartek) 2021 r., o godzinie 13:00, w formie on-line, na platformie MS Teams,

Aby dołączyć do spotkania proszę pobrać link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1db190a1eb4d406f898b08ca89c1dbcf%40thread.tacv2/1615539402773?
context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-
035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%228f7715c3-3172-45bc-aa8a-
e8b103a5ef8f%22%7d

 

Spotkanie naukowe w dniu 18 marca 2021 r.