Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

UDZIAŁ W KONFERENCJI
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej

 

Warunkiem udziału w konferencji jest terminowe uregulowanie opłaty rejestracyjnej.

 

OPŁATA REJESTRACYJNA
Koszty udziału w konferencji zamieszczono w tabeli.

 

OPŁATA DLA UCZESTNIKÓW OBEJMUJE:

 

 •  udział w uroczystości otwarcia i spotkaniu powitalnym

 •  sesje naukowe i wystawy firm

 •  materiały konferencyjne

 •  certyfikat uczestnictwa

 •  kawę i napoje w przerwach obrad

 •  lunche w przerwie obrad

 •  bankiet

 

OPŁATA DLA OSÓB TOWARZYSZĄCYCH OBEJMUJE:

 •  udział w uroczystości otwarcia i spotkaniu powitalnym

 •  lunche w przerwie obrad

 •  bankiet

 

OPŁATA DLA STUDENTÓW OBEJMUJE:

 •  sesje naukowe i wystawy firm

 •  certyfikat uczestnictwa

 •  kawę i napoje w przerwach obrad

 

PUNKTY EDUKACYJNE
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa z przyznanymi punktami edukacyjnymi.

 

WPŁATY

Opłatę zjazdową prosimy wpłacać na konto: 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA,

84 1540 1144 2114 6407 3299 0001

Polskie Towarzystwo Wirusologiczne, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

z tytułem "Opłata konferencyjna"  oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

 

LOKALIZACJA I ZAKWATEROWANIE

 

Uczestnicy konferencji rezerwują noclegi i opłacają pobyt we własnym zakresie.

 

Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowe „Energetyk”

ul.Paderewskiego 10

24-150 Nałęczów

 

Rezerwacje prosimy zgłaszać telefonicznie: +48 81 501 67 00
lub e-mail:
recepcja@cswenergetyk.lublin.pl

 

http://www.cswenergetyk.lublin.pl/

 

Nocleg ze śniadaniem za dobę za pokój:

1 osobowy 150 zł
2 osobowy 200 zł
3 osobowy 240 zł

 

Opłata parkingowa 16 zł za dobę, 3 zł za godzinę postoju za samochód osobowy.

 

WARUNKI REZYGNACJI

Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji złożona w formie pisemnej do dnia 31 maja 2017 r. umożliwia zwrot 80% wniesionej opłaty. Po tym czasie nie będzie przysługiwał zwrot wpłaty

 

WAŻNE DATY
Termin rejestracji i dokonywania opłaty zjazdowej: 27 sierpnia 2017 r.
Termin nadsyłania streszczeń: 3 września 2017 r.

 

 

SPOSÓB PREZENTACJI

 • Referat: czas prezentacji 10 minut, projekcja Power-Point (CD-ROM lub pendrive)

 • Plakat: przewidywany czas prezentacji ustnej przy plakacie 5 minut, maksymalny rozmiar plakatu 120x90 cm.

 • Należy podać formę prezentacji, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany sposobu prezentacji. O zakwalifikowaniu pracy oraz formie jej prezentacji autor zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub pisemnie.

 • Warunkiem przyjęcia pracy jest terminowe opłacenie kosztów uczestnictwa przez autora prezentującego pracę oraz przesłanie streszczenia.

 

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA STRESZCZEŃ
Streszczenia w języku polskim powinny zawierać maksymalnie 500 słów oraz być zapisane w formacie .doc lub docx (Microsoft Word 2003 - 2016).
Parametry tekstu: format strony A4 (210 x 297 mm); marginesy 2,5 cm ze wszystkich stron; czcionka Times New Roman o rozmiarze 12, z interlinią 1,5; tekst wyjustowany; wcięcie akapitowe 0,5 cm; nazwy łacińskie w tytule i w tekście napisane kursywą.

 

Streszczenie powinno zawierać:

 • Tytuł (pisany drukowanymi literami)
 • Pełne imiona i nazwiska autorów (bez tytułów i stopni naukowych)
 • Podkreślone imię i nazwisko autora prezentującego pracę
 • Miejsce pracy

 

Streszczenie pracy powinno obejmować następujące dane: wstęp, cel pracy, materiał, metody, wyniki, wnioski i słowa kluczowe (kilka słów istotnie
charakteryzujących pracę). W pracy poglądowej streszczenie powinno być skrótem problemu poruszanego w pracy.

 

PUBLIKACJA STRESZCZEŃ

Streszczenia zostaną wydane w postaci książki abstraktów wydanej w formie elektronicznej, która będzie dołączona na nośniku (pendrive lud CD) do materiałów konferencyjnych oraz udostępniona na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego.