Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

Wykładowcy IV Lubelskich Dni Wirusologicznych

 

Wykładowca

Tytuł

Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakażenia wirusowe po przeszczepieniach komórek krwiotwórczych

Prof. Anna Goździcka-Józefiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zmienność wirusów

Dr hab. Piotr Grabarczyk

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Wirus zapalenia wątroby typu E jako nowe wyzwanie diagnostyczne w Polsce

Prof. Włodzimierz Gut

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Różyczka w Polsce – pozorna epidemia?

Prof. Magdalena Kosz-Vnenchak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czy epigenetyka pomoże w rozszyfrowaniu mechanizmów regulacji latencji herpeswirusów?

Prof. Anna Kwaśniewska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wpływ zakażeń bakteryjnych na rozwój nowotworów HPV zależnych

Prof. Kazimierz Madaliński

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Biologia wirusa zapalenia wątroby C i jego rozpowszechnienie w Europie i na świecie

Prof. Giorgio Palu

Università degli Studi di Padova, Włochy

The President of the European Society for Virology

New targets for antiviral research

Dr Katarzyna Pancer

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Znaczenie szczepień przeciwko flawiwirusom dla diagnostyki zakażeń wywołanych przez wirusy należące do tej rodziny

Dr hab. Edyta Paradowska

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Wpływ polimorfizmów receptorów Toll-podobnych na przebieg zakażenia wirusem cytomegalii

Dr Maciej Przybylski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Metody biologii molekularnej w diagnostyce wirusologicznej

Dr hab. Krzysztof Pyrć

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tytuł wykładu do potwierdzenia

Prof. Andrzej Szkaradkiewicz

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W 40 lat po eradykacji ospy prawdziwej w świecie

Dr Joanna Sztuba-Solińska

Auburn University, USA

Towards elucidating the relationship of viral RNAs structure and function

Prof. Agnieszka Szuster –Ciesielska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Physiological significance of the human virome

Prof. Tryniszewska Elżbieta

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Postępy badań nad szczepionką przeciw zakażeniom wirusem HIV

Dr Agnieszka Trzcińska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Zakażenia wrodzone CMV – niedostrzegany problem zdrowia publicznego

Dr Magdalena Wieczorek

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Charakterystyka enterowirusów krążących w populacji polskiej w latach 1995-2015, na podstawie badań materiałów klinicznych i środowiskowych