Wykładowcy IV Lubelskich Dni Wirusologicznych

 

Wykładowca

Tytuł

Dr hab. Tomasz Dzieciątkowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zakażenia wirusowe po przeszczepieniach komórek krwiotwórczych

Prof. Anna Goździcka-Józefiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zmienność wirusów

Dr hab. Piotr Grabarczyk

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Wirus zapalenia wątroby typu E jako nowe wyzwanie diagnostyczne w Polsce

Prof. Włodzimierz Gut

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Różyczka w Polsce – pozorna epidemia?

Prof. Magdalena Kosz-Vnenchak

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Czy epigenetyka pomoże w rozszyfrowaniu mechanizmów regulacji latencji herpeswirusów?

Prof. Anna Kwaśniewska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wpływ zakażeń bakteryjnych na rozwój nowotworów HPV zależnych

Prof. Kazimierz Madaliński

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Biologia wirusa zapalenia wątroby C i jego rozpowszechnienie w Europie i na świecie

Prof. Giorgio Palu

Università degli Studi di Padova, Włochy

The President of the European Society for Virology

New targets for antiviral research

Dr Katarzyna Pancer

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Znaczenie szczepień przeciwko flawiwirusom dla diagnostyki zakażeń wywołanych przez wirusy należące do tej rodziny

Dr hab. Edyta Paradowska

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Wpływ polimorfizmów receptorów Toll-podobnych na przebieg zakażenia wirusem cytomegalii

Dr Maciej Przybylski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Metody biologii molekularnej w diagnostyce wirusologicznej

Dr hab. Krzysztof Pyrć

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tytuł wykładu do potwierdzenia

Prof. Andrzej Szkaradkiewicz

Uniwersytet Medyczny

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

W 40 lat po eradykacji ospy prawdziwej w świecie

Dr Joanna Sztuba-Solińska

Auburn University, USA

Towards elucidating the relationship of viral RNAs structure and function

Prof. Agnieszka Szuster –Ciesielska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Physiological significance of the human virome

Prof. Tryniszewska Elżbieta

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Postępy badań nad szczepionką przeciw zakażeniom wirusem HIV

Dr Agnieszka Trzcińska

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Zakażenia wrodzone CMV – niedostrzegany problem zdrowia publicznego

Dr Magdalena Wieczorek

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH

Charakterystyka enterowirusów krążących w populacji polskiej w latach 1995-2015, na podstawie badań materiałów klinicznych i środowiskowych

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS