Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

DEKLARACJA

ANKIETA

CZŁONKOSTWO

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:   
1) członków zwyczajnych,   
2) członków wspierających.  
3) członków honorowych.

Zasady członkostwa w Polskim  Towarzystwie Wirusologicznym reguluje Statut PTW

w Rozdziale III “CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI”

 

Zgodnie ze Statutem PTW, przyjmowanie, wyklucznie i skreślanie członków należy do  zakresu działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Jeżeli podzielasz zasady i cele statutowe Towarzystwa, interesujesz się działalnością  Towarzystwa oraz wyrażasz chęć wstąpienia w poczet członków zwyczajnych PTW, wypełnij  formularze deklaracji i ankiety, a następnie prześlij je

na adres Towarzystwa.

 

 

 

 

 


    Decyzja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego dotycząca akceptacji członkostwa zostanie  wysłana na podany we wniosku adres.


    Osoby fizyczne (posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione  praw publicznych) lub prawne zainteresowane działalnością Towarzystwa i wyrażające chęć  wstąpienia w poczet członków wspierających proszone są o kontakt bezpośredni z sekretarzem  Stowarzyszenia pod adresem e-mail ptwirus@gmail.com