Polskie Towarzystwo Wirusologiczne rozpoczęło działalność w styczniu 2010 roku. Inicjatorką i pomysłodawczynią była prof. dr hab. Małgorzata Polz-Dacewicz – organizator I Lubelskich Dni Wirusologicznych, które odbyły się w czerwcu 2008 roku w Lublinie.

Powstała wówczas grupa inicjatywna reprezentowana przez naukowców z kilku ośrodków, tj. prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń (UMCS Lublin), prof. dr hab. Anna Goździcka-Józefiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), prof. dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak (Collegium Medicum UJ, Kraków), prof. dr hab. Włodzimierz Gut, prof. dr hab. Bogumiła Litwińska, prof. dr hab. Kazimierz Madaliński, prof. dr hab. Joanna Siennicka (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa).

Ideę powołania Towarzystwa Wirusologicznego mocno wspierał prof. dr hab. Jan Żmudziński – kierownik Zakładu Wirusologii Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach.

 

Celem PTW jest integracja środowiska i stworzenie forum do wymiany informacji, doświadczeń, inspirowanie dyskusji i współpracy między uczonymi reprezentującymi wszystkie aspekty wirusologii.

18 czerwca 2018
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 czerwca 2018 r. zmarł w wieku 67 lat Prof. dr
31 marca 2017
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk
31 marca 2017
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk
01 lutego 2017
Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk

AKTUALNOŚCI

DOŁĄCZ DO NAS!

Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS