Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

31/03/17

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie

Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk Biologicznych

Polskie Towarzystwo Entomologiczne Oddział Lubelski

Komisja Biotechnologii Oddział PAN w Lublinie

Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Polskie towarzystwo Botaniczne

Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS

 

zapraszają

 

do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym

 

dr Waldemar Kazimierczak

 

z Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN, KUL

 

wygłosi referat pt.:

"Niebezpieczne związki? Symbioza entomopatogenicznych nicieni

i bakterii z rodzajów Photorhabdus i Xenorhabdus".

 

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 06.04.2017 r. o godzinie 14.00 w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19 w Lublinie.

Spotkanie naukowe w dniu 06.04.2017