Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

06/12/15
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie
Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie
Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk Biologicznych
Polskie Towarzystwo Wirusologiczne
Komisja Biotechnologii Oddział PAN w Lublinie
Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział w Lublinie
Polskie Towarzystwo Botaniczne

 

 

zapraszają

do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym

 

 

Prof. dr hab. Maria Kozioł-Montewka

z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 

 

wygłosi referat pod tytułem:
 

 

"Udział mikrobiomu przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobach człowieka"

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 08 grudnia 2015 (wtorek)
o godzinie 15.00, w sali 151B

na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS,
ul. Akademicka 19 w Lublinie.

Spotkanie naukowe w dniu 08 grudnia 2015