Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

27/05/20

Szanowni Państwo,

Postępy Biochemii to czasopismo Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, które publikuje artykuły przeglądowe, głównie w języku polskim, popularyzujące aktualne odkrycia z zakresu szeroko rozumianej biochemii i biologii molekularnej. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 zmieniła naszą rzeczywistość i skupiła na sobie zainteresowanie całego świata, zdominowała też dyskurs naukowy. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad dogłębnym poznaniem natury wirusa, zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i klinicznych. Bardzo duży udział w tych pracach mają także odkrycia polskich grup badawczych. Wydarzenia ostatnich miesięcy uświadomiły ludziom istnienie realnych zagrożeń ze strony wirusów i ich naturalnych gospodarzy. Za przyczynę tego stanu rzeczy uważa się nadmierną i niszczycielską ingerencję człowieka w jego środowisko. Jednocześnie, nie należy zapominać też o okiełznanych już szczepionkami wirusach, które wobec nasilających się ruchów antyszczepionkowych na świecie, mogą stanowić obecne i przyszłe zagrożenia.

Proponujemy Państwu udział w stworzeniu numeru specjalnego Postępów Biochemii poświęconego wirusom i chorobom wirusowym, w szczególności tych, które stanowią największe wyzwania dla ludzi w XXI wieku. Mamy nadzieję, że artykuły te przybliżą czytelnikom naturę wirusów, potencjalne zagrożenia i sposoby ich przeciwdziałania, oraz pozwolą zaprezentować tematykę badawczą zespołów zainteresowanych odszyfrowaniem natury wirusów i chorób z nimi związanych.

Będziemy wdzięczne za dołączenie do grona autorów prezentujących swoje prace przeglądowe w numerze specjalnym Postępów Biochemii pod tytułem „Zagrożenia wirusowe XXI wieku”. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przygotowania manuskryptu zostaną przesłane wkrótce.

 

w imieniu Zespołu Redakcyjnego

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka (Lubelski oddział PTBioch)

 

Terminarz pracy nad numerem

  • koniec maja - rozsyłanie zaproszeń

  • koniec września - termin przesyłania artykułów (czyli 4 miesiące na napisanie)

  • 15 października - recenzje

  • koniec października - ostateczne wersje artykułów

  • listopad - przygotowywanie numeru specjalnego.

Numer specjalny Postępów Biochemii poświęcony wirusom i chorobom wirusowym