Copyright © 2016 Polskie Towarzystwo Wirusologiczne

Created with WebWave CMS

  • Interakcje wirus-komórka

  • Etiopatogeneza chorób wirusowych

  • Immunologia zakażeń wirusowych

  • Profilaktyka i terapia chorób wirusowych

  • Wirusy onkogenne

  • Diagnostyka wirusologiczna - nowe technologie w diagnostyce

  • Poszukiwania nowych leków o aktywności przeciwwirusowej